Българските жени получават повече от мъжете в административните дейности и строителството

Жените в България са с по-висок коефициент на заетост от повечето европейски държави, заплатите им са по-близо до тези на мъжете, а управленските позиции са разпределени поравно между половете. Това се казва в анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Жените у нас получават средно месечно 80% от заплатите на мъжете. В левово изражение средната месечна заплата на жените е 920 лева спрямо 1150 за мъжете.

Според последните обобщени статистически данни от 2017 година, у нас има две сфери, в които жените получават по-високи заплати от мъжете. Това са административните дейности с 16% и строителството с 10 %.

Най-голяма е разликата в здравеопазването - 37 на сто в полза на мъжете.

Най-високите заплати на жените са в информационно-комуникационните технологии - около 2000 лева месечно, следвани от енергетиката и финансите и застрахователните дейности.

От друга страна най-ниско е заплащането на жените там, където то е най-ниско за икономиката като цяло - хотелиерството и ресторантьорството, както и в културата и спорта. Заетите жени у нас са 63 %, а мъжете - 70 %.