Изложба с оригинали от фонда на Националната библиотека се открива днес в централното фоайе

Снимка: Борис Димитров

Изложба с оригинали от фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се открива днес в централното фоайе. Тя е озаглавена „Гласът на словото“ и е посветена на 1150-годишнината от Успението на Св. Константин-Кирил Философ.

Основната част от оригиналните материали в експозицията са от колекциите, съхранявани в специалните фондове на отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ в библиотеката. Посетителите ще могат да видят Тиквешкия сборник от втората половина на XV в., Дриновския дамаскин и синодик от края на XVI в., изписан в Ловешкия книжовен център, както и единствения запазен в България руски хронограф, в който са поместени „Сказание за превода на книгите от гръцки език на славянски“ и „Кратко сказание за раждането и живота на Св. Кирил“.