МК организира обществена дискусия за стратегия за културата за следващите 10 години

НДК
Снимка: Ани Петрова

Министерството на културата (МК) организира втора обществена дискусия за изработването на окончателен проект на стратегия за развитие на културата за следващите 10 години.

„Международно сътрудничество“, „Аудиовизия”, „Култура и образование“ и „Кино и филмопроизводство” са темите, които ще се обсъждат в НДК с професионалните общности в тази сфера.