В Плевен обсъждат промени в наредбата за обществения ред

Снимка: БГНЕС

В Плевен се обсъждат промени в общинската Наредба №1 за обществения ред. Според предложението се удължава времето за забрана на шумни прояви в почивните и в празничните дни.

И в момента е забранено вдигането на шум от 14:00 до 16:00 ч. и от 22:00 до 07:00 ч. Новото е, че с промените се уточняват часовете за почивните и празничните дни, в които се допуска по-либерален подход. Тогава забраната ще важи от 13:30 до 16:30 ч. и от 23:00 до 08:00 ч., в случай че следващият ден също е празничен или почивен.

Липсата на подобна яснота сега е повод за съдебна практика на отмяна на наказателни постановления по съставени актове в почивни дни. С отстраняване на допуснатия пропуск ще се избегнат практическите проблеми, свързани с контрола на спазване на Наредбата.

Промените са публикувани на интернет страницата на Общинския съвет за обществено обсъждане. Те ще се разгледат на сесията в края на месеца. Дотогава гражданите могат да дават мнения и становища.