Тетевен стартира проект за патронажни грижи на 60-ина възрастни и хора с увреждания

Сградата на Община Тетевен
Снимка: Уикипедия

Община Тетевен започва реализацията на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, който се финансира от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и е на стойност близо 190 хиляди лева. Чрез проекта ще бъдат осигурени почасови здравно-социални услуги на над 60 нуждаещи се.

Ще се предоставят и интегрирани здравни и социални услуги в домашна среда на нуждаещите се възрастни хора и лица с увреждания.

Услугите ще са почасови.

Ще бъдат осигурени психологическа подкрепа и консултиране. Ще се провеждат и обучения на персонала и закупено транспортно средство за извършване на мобилните услуги, които ще се предоставят на повече от 60 жители от общината.