Селище от бронзовата епоха откриха близо до ловешкото село Владиня

Селище от бронзовата епоха, както и некропол от началото на III-ти век пр.н.е., бяха открити близо до ловешкото село Владиня. Находките са направени по време на изкопни работи по трасето на бъдещ газопровод.

При разкопките досега са открити и проучени четири жилища, изградени от преплетени пръчки и глина с тънки стени. Намерени са и огнища. Предполага се, че селището не е обитавано дълго. Има данни, че е унищожено от пожар. Хората там са се занимавали със земеделие и скотовъдство. 

Открити са фрагменти от керамични съдове, кремъчни сечива, тежести за вертикален тъкачен стан, прешлени за вретено, каменни брадви и други предмети. Според археолозите откритията са ценни, тъй като периодът е слабо проучен в Централна Северна България.