Ръст на лихвите по кредитите в близка перспектива, прогнозира експерт

Ръст на лихвите по кредитите в близка перспектива, прогнозира за "Хоризонт" финансовият експерт по кредити на домакинствата, Десислава Николова:

"В рамките на година или две в действителност лихвите ще започнат да се покачват. В момента средният лихвен процент по новоотпуснати жилищни кредити в лева е 3,12%, в евро – 3,43%".

Лихвите по спестяванията обаче ще се запазят около сегашната си стойност от 0,14 на сто средна стойност в лева и евро.