Подписан е договорът за реконструкция на жп гара Казичене

Проектът за реконструкция на жп гара Казичене
Снимка: НКЖИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) подписа договора за реконструкция на жп гара Казичене.

Обхватът на проекта включва пълна реконструкция на цялата инфраструктура на обекта и помощните технологични сгради и съоръжения, чрез внедряването на нови енергоефективни и високотехнологични модерни инсталации.

Проектът предвижда изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на модерни интелигентни системи за отопление, климатизация, осветление, информация и други.

След реализацията му гара Казичене ще осигурява комфортна, безопасна и достъпна среда за пътниците и персонала.

Стойността на проекта е малко над 1 милион лева без ДДС,а срокът за изпълнение е 12 месеца.

Рехабилитацията на гара Казичене е част от мащабния проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“, който се финансира със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.