Електростоманодобивен цех обгазил Перник

РИОСВ-Перник установи още един източник на замърсяването на въздуха в града.

Установен е още един източник на замърсяването на атмосферния въздух в Перник, съобщиха от местната РИОСВ.

По сигнали на граждани за остра и задушлива миризма на бакелит в района на пернишкия квартал „Църква” и село Кралев дол снощи експерти от Екоинспекцията са извършили спешна проверка. Констатирано е, че източник на неприятните миризми е Електростоманодобивният цех на „Стомана индъстри“.

Към дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни действия за неизпълнение на условие от  комплексното разрешително, а именно – дейностите да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Предвидената имуществена санкция по Закона за опазване на околната среда е от 10 000 до 500 000 лв.