Нарушения в работата с опасни вещества в няколко предприятия в Ловешко

Снимка: Инспекция по труда

Инспекцията по труда в Ловеч е установила значителен брой нарушения в работата с опасни вещества в няколко предприятия в региона.

Проверките са установили 363 нарушения на трудовото законодателство.

Повечето от тях са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Основните нарушения са незаведени картотеки с информационни листове за безопасност при използваните опасни химически вещества.

Не са проведени обучения и инструктажи на работещите с такива опасни вещества. Не се извършва и медицинско наблюдение.

От Инспекцията по труда са съставили актове на нарушителите.