Висшият адвокатски съвет призова за прецизиране на Закона срещу прането на пари

Ралица Негенцова
Снимка: БГНЕС

Работната група, която трябва да прецизира текстовете в Закона срещу прането на пари, се събира на първо заседание този следобед. Групата ще търси компромис заради недоволството на адвокати, според които новото изискване да информират ДАНС за свои клиенти, би нарушило адвокатската тайна. 
Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова и адвокат Илия Колчев посочиха, че съответните европейски изисквания са получили неправилно тълкуване в българското законодателство: 

"Тези норми те не са трансформирани анблок, както се казва, доста по-разширено са действали нормотворците тогава, когато те са изготвяли съответния закон със съответните промени в закона", каза Колчев.

"Считаме, че сме в изключение, тъй че не би следвало, когато се прави една колизия между тези норми и другите, които са свързани с адвокатската тайна -това искаме да бъде прецизирано в законодателството с едни изменения в закона", допълни Негенцова .