Седмична програма


14 август 2018, вторник

05:00
Музика на народите
05:30
Българска народна музика
06:00
Музика за събуждане
07:15
Интермецо
11:00
БНР топ 20
12:20
Концерт
13:30
Песни от "Златният кос"
14:00
Избрано от "Златният фонд"
21:30
Аларма

15 август 2018, сряда

05:00
Музика на народите
05:30
Българска народна музика
06:00
Музика за събуждане
07:15
Интермецо
11:00
Трезор
12:20
Концерт
13:30
Песни от "Златният кос"
14:00
Избрано от "Златният фонд"
21:30
Аларма

16 август 2018, четвъртък

05:00
Музика на народите
05:30
Българска народна музика
06:00
Музика за събуждане
07:15
Интермецо
12:20
Концерт
13:30
Песни от "Златният кос"
14:00
Избрано от "Златният фонд"
21:30
Аларма

17 август 2018, петък

05:00
Музика на народите
05:30
Българска народна музика
06:00
Музика за събуждане
07:15
Интермецо
12:20
Концерт
13:30
Песни от "Златният кос"
14:00
Избрано от "Златният фонд"
21:30
Аларма

18 август 2018, събота

05:00
Българска народна музика
12:20
Концерт
14:30
Концерт
16:30
Концерт
18:00
БНР топ 20
19:15
Концерт

19 август 2018, неделя

05:00
Българска народна музика
06:00
Изгрев
19:15
Концерт

20 август 2018, понеделник

05:00
Музика на народите
05:30
Българска народна музика
06:00
Музика за събуждане
07:15
Интермецо
12:20
Концерт
13:30
Песни от "Златният кос"
14:00
Избрано от "Златният фонд"
21:30
Аларма