Трудова борса: свободни работни места в Пазарджик

Работни места за специалисти с висше образование:
• лекар-ординатор – 9 позиции
• медицински фелдшер – 4 позиции
• регионален представител – 1 позиция
• младши експерт Натура 2000 – 1 позиция
• младши експерт инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци – 1 позиция
• машинен инженер – 1 позиция
• технолог химични процеси за лица с намалена работоспособност с опит – 3 позиции
• инспектор качество-входящ контрол за лица с намалена работоспособност с опит – 2 позиции
• оператор дообработване на велпапе за лица с намалена работоспособност с опит – 12 позиции

Работни места за специалисти и работници със средно и по-ниско образование:
• финансов консултант – 2 позиции
• продавач-консултант – 1 позиция
• продавач-консултант – 1 позиция
• продавач-барман – 1 позиция
• сервитьор – 9 позиции
• технолог, облекло с опит – 2 позиции
• гладач с опит – 1 позиция
• гладач – 1 позиция
• шивач с опит – 11 позиции
• шивач на кожа с опит – 4 позиции
• шивач в обувно производство с опит – 10 позиции
• ръчник в обувно производство с опит – 10 позиции
• крояч с опит – 1 позиция
• оператор на бродировачна машина – 1 позиция
• оператор настройчик на ММ с ЦПУ – 1 позиция
• печатар офсетова машина – 1 позиция
• работник-поддръжка на ВиК и Ел. инсталации – 1 позиция
• общ работник – 1 позиция
• машинен оператор на металообработващи машини – 3 позиции
• шлосер – 2 позиции
• тракторист – 1 позиция
• хлебар за лице с намалена работоспособност с опит – 1 позиция
• настройчик на машини с ЦПУ за лица с намалена работоспособност с опит – 7 позиции

За повече информация и насочване:
Дирекция „Бюро по труда”, Пазарджик
ул. „Екзарх Йосиф” № 15А
партер, зала № 2 – Трудови посредници
телефон: 034 444 972