Трудова борса: свободни работни места във Враца

От началото на юни 106 безработни са намерили работа чрез Бюрото по труда във Враца. От тях близо 40 процента са млади хора на възраст до 29 години.Директорът на регионалното бюро по труда Маргарита Ангелова представя свободните работни места във Враца. С днешна дата (27 юни) те са 179.
За повече информация можете да се свържете с посредниците от бюрото по труда град Враца на тел: 092 62 11 03.