Превозвачи-собственици на автогари рекетират конкурентите си

Снимка: БГНЕС
Сегашното законодателство позволява на собственика на автобусна фирма, който притежава и автогарата в населеното място, да упражнява натиск върху конкурентите си, като определя цената за престой на произволен принцип. Такъв е случаят във Велинград, за който ни разказва Петър Арабаджиев, но същата ситуация откриваме и в други български градове. Ядосан от конкуренцията, притежателят на доскоро монополната фирма увеличил цената от 20 на 80 лева. За сравнение, престоят на автогара София струва 18, а на автогара Пловдив – 8 лева. Единственото изискване, поставено от законодателя към собственика на автогарата е цената за престой да е еднаква за всички превозвачи. Това му позволява да определи суми, многократно надвишаващи реалната стойност на услугата.