Изненадите на връх Драгойна

Връх Драгойна в Източните Родопи, където е разположена уникална тракийска крепост
Снимка: архив на археологическия екип с ръководител Елена Божинова
Изложба, резултат от многогодишни проучвания на тракийската крепост Драгойна, Първомайско, е на път да промени представите на учените за бита, пътешествията и контактите на траките, живели по нашите земи. За българската и международната научна общност Драгойна е добре известен обект, който крие редица предизвикателства.
За масовата публика обаче крепостта e почти непозната. Липсата на добри пътища до върха се оказва колкото негативно обстоятелство за достъп, толкова и положителен фактор мястото да остане опазено от нездраво любопитство. Така археолозите успяват да подредят уникална изложба, съдържаща над 100 предмета.