Хора с увреждания правят театър в екип със студенти от НБУ

Университетският театър на Нов български университет се включи в Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Благодарение на средствата за фонд работна заплата, осигурени по тази програма, към театъра от есента са назначени на щат четирима души с увреждания, които не просто обичат театралното изкуство, а от години играят в Групата за алтернативен театър. Всъщност това е ново продължение на започнатата преди три години по идея на доц. Вихърова програма „Открий театъра – вход, достъпен за хора с различни възможности” под патронажа на проф. Цветана Манева.
Подробности за предстоящата работа и за репертоара, в който ще се включат новите актьори, разказаха в „Артефир” директорът на Учебния театър в НБУ доц. Възкресия Вихърова, режисьорката Кристиана Бояджиева, ръководител на Групата за алтернативен театър, и Вероника Христова, която е сред четиримата нови актьори в екипа на Учебния театър.