Запознайте се: Габор Дюкич

Габор Дюкич вече има своя книга на български език в превод на Стефка Хрусанова. „Избрани стихотворения” е твърде скромно заглавие за творбите на този чудесен поет, който по думите на Оршоя Рачан преминава „през различни езици и държави” и се явява „странна птица” за „относително затворената традиция на унгарската поезия”. Дюкич с лекота преминава граници не само между държавите, но и в езика, в провокациите към читателите и към самата поезия. Автор на огромните паузи между думите, който заслужава внимание.