В какво вярва българинът днес

• Разговор с Тодор Велчев, главен асистент в катедра „Астрономия” на Физическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски”, доктор по физика.
• „Плененото богословие”: Православната ни църква, Духовната академия и Държавна сигурност – за новия брой на Богословска мисъл, разговор с доц. Дилян Николчев, специалист по Църковно право и Устройство и управление на Българската православна църква.

6 април