Защо „Мостове” или мечтата на един художник

| обновено на 17.04.14 в 15:23

Името й е Силвия Артамонцева. Тя не прави често представяния, няма шумни изяви или налагащо се присъствие. Един деликатен и стойностен автор, който обаче има своето място в нашето изкуство. В галерия „Артамонцев” направи своята изложба „Мостове”, защото харесва дългата в небето след дъжд. Тя е съвършеният мост, неръкотворен. Бог го е направил за свое вечно свидетелство. Мечтае един ден всички заедно да минем по този мост новородени...