Радиоенциклопедия "Библиотеките по света": Видове библиотеки

Какви възможности предлагат различните видове библиотеки по света, как те участват в процесите на модернизация и разширяват достъпа на все повече хора до информация и знание, ще научим от доц. д-р Таня Тодорова – ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт“ и зам.-ръководител ЮНЕСКО катедра „Информационни и комуникационни технологии в библиотечните науки, образованието и културното наследство“, и д-р Елена Игнатова от Университета по библиотекознание и информационни технологии, която е и заместник-директор на неговата Университетска библиотека.