Трябва ли християните да бъдат дейни в обществения и в политическия живот

Следва ли християните да се стремят към реално влияние върху политическите процеси и законодателната дейност, особено когато те засягат основополагащи християнски ценности? Има ли опасност държавата и политиката да придобият влияние върху Църквата, ако нейните водачи са обществено ангажирани?

Разговор с доц. Тодор Велчев от катедра „Астрономия“ на Физическия факултет и доц. Светослав Риболов от катедра „Историческо и систематическо богословие“ на Богословския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски”.