Пътят на мечтите

Елица Костова
Снимка: Николета Атанасова

Каква е разликата между цел и мечта? За това говорим с Елица Костова и още: за създадената от нея и екипа ѝ методология, която помага да намерим себе си и „да напишем онази своя приказка, която ще разкрие силните ни качества, чрез които можем да осъществим целите си”.
Защо мечтите са „изконни ценности” и как могат да се превърнат в цели?