„Антихрист” отново на книжния ни пазар

Из „Емилиян Станев” от Иван Сарандев: „Антихрист” е нов тип исторически роман. В него философското и историческото начало са в пълно съзвучие. Липсата на превес на историческото не води до анахронизъм. Емилиян Станев не се задоволява само с реалистичното, пластично изображение на драмата, на духа на епохата, той осмисля по нов начин историческите явления. Богатата философска проблематика, която романът носи, съвременният адрес го характеризират като философски, подчертават неговите жанрови измерения.
Основен проблем в романа е проблемът за смисъла на живота. Навсякъде той се преплита с проблема за доброто и злото, за истината и лъжата.
Имаме честта и удоволствието да си припомним най-силната книга на Емилиян Станев. Гергана Рачева представи новото й издание в рубриката „Литературен наблюдател”.