Как да се свържем със своето щастие, за да бъдем успешни

БНР Новини
Даниел Троев (вдясно) и Андрей Ганев в студиото на предаването.
Снимка: Светла Милчева

В края на една календарна година често си правим равносметка за това какво сме успели да постигнем и какво не, дали сме се променили към добро, с какво тази година е била по-различна от предишните. Всички тези въпроси могат понякога да доведат до депресивни състояния или точно обратното – към мотивация за позитивна промяна.
С психолозите Андрей Ганев и Даниел Троев от сдружение „Чудно“ говорим за това как можем да се поучим от неуспехите си – в бизнеса и във всички сфери на живота. Възможно ли е сами да повишим своята креативност и да намерим своя път към успеха?
„Трябва да отделим време, за да формулираме възможно най-конкретно и ясно какви искаме да бъдем след една година. Как бихме искали да изглеждаме, да се чувстваме, да говорим? Каква би мигла да бъде средата ни? Оттам вече да започнем с лична мотивация – защо го искам това нещо, какво ще развия в този процес?“