За нас

Мисия


Програма „Христо Ботев” e културно-образователна, публицистична и музикална радиопрограма. Освен студийната продукция, която е уникална в радиосредата у нас, програмата продуцира български драматургични и литературни произведения, предава всички по-значими сценични прояви в областта на музикалната класика и фолклора у нас и в чужбина, знакови спектакли от българския и международен културен живот; програмата излъчва редовно концертите на съставите на БНР.

Програма „Христо Ботев” е дългогодишен организатор на национални и международни конкурси в областта на литературата, драматургията, забавната музика, фолклора, хумора, детското творчество, както и на хората в неравностойно положение.

Програма „Христо Ботев” е съавтор и на значими прояви в столицата и страната, заедно с наши и чужди институти в областта на образованието, музиката, икономиката, регионалното развитие и културата.

Слушателите на програма „Христо Ботев” са хора, които се интересуват от музика, литература, театър, изкуство, наука, история, български език и всичко свързано с духовното развитие на България, Европа и света.
Те са заинтересувани да научат най-новото, актуалното, непреходното, задълбочено и в развитие, чрез мненията, текстовете, разсъжденията и гледните точки на хора на изкуството и културата, учени, публицисти и експерти. Те споделят семейни ценности, културни и духовни традиции на поколения българи в миналото и бъдещето на България.

Редакции и екипи:

Снимка

Снимка

Снимка


Редакция „Сутрешни предавания”

Снимка

Екип „Нашият ден”

   Снимка     СнимкаСнимка

   Снимка    СнимкаСнимка

   Снимка     Снимка    Снимка

   Снимка     СнимкаСнимка

            

Редакция „Обедни предавания”

Снимка


Екип „Артефир“

Снимка

Снимка     Снимка     Снимка

Снимка    Снимка      Снимка

Снимка     Снимка     Снимка   
Снимка     Снимка


 Екип „Ефир Знание”

Снимка   

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка   

Снимка   СнимкаРедакция „Драматургични форми, вечерни и съботно-неделни предавания”

Снимка


Екип „Детското.БНР и Аларма“

Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка       


Екип „Съботно-неделни предавания“

Снимка

Снимка    Снимка           


Екип „Драматургични форми”

Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка       


Екип „Хумор и сатира”

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка       
Редакция „Музика”

Снимка


Екип „Класика”

Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка 


Екип „Фолклор”

Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

      

Екип „Забавна музика”

Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка   Снимка  Снимка

Снимка   Снимка    Снимка  

Снимка   Снимка       Направление „Звук и ефир”

Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка       Снимка   Снимка     

Снимка    Снимка    Снимка


Редакция „Мултимедия, координация и извънстудийни проекти”

Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка 

Снимка