За нас

От 4 януари 1971 година Втора програма на Българското национално радио носи името „Христо Ботев“. В годините след демократичните промени (през декември 1992 г.), съществуващите дотогава програми „Знание“ и „Орфей“ на БНР, са преструктурирани и програма „Христо Ботев“ поема техните характеристики и функции. Така тя се развива и утвърждава като най-голямата и основна българска медия за култура, образование, класическа и други жанрове музика в радиоефира.
Вижте журналистите, които са били директори на програмата от създаването й до днес.

Мисия и визия на Програма „Христо Ботев“

Програма „Христо Ботев“ e културно-образователна, публицистична и музикална радиопрограма. Освен студийната продукция, която е уникална в радиосредата у нас, програмата продуцира български драматургични и литературни произведения, в рамките на „Запазена марка Радиотеатър“. Предава всички по-значими сценични прояви в областта на музикалната класика и фолклора у нас и в чужбина, а също знакови спектакли от българския и международен културен живот.
Програмата излъчва редовно концертите на съставите на БНР.

Програма „Христо Ботев“ е дългогодишен организатор на национални и международни конкурси в областта на литературата, драматургията, забавната музика, фолклора, хумора, детското творчество, както и на хората в неравностойно положение.

В Деня на народните будители, 1 ноември, програма „Христо Ботев“ на БНР отбелязва своя празник, на който традиционно връчва годишните си награди „Златният будилник“.

Програма „Христо Ботев“ е съавтор на значими инициативи в столицата и страната, заедно с български и чужди институти в областта на образованието, музиката, икономиката, регионалното развитие и културата. Програмата е медиен партньор на стотици културни, образователни и музикални събития. Работи в тясно сътрудничество с други културни и образователни медии, сайтове и институции.

Слушателите на програма „Христо Ботев“ са хора, които се интересуват от музика, литература, театър, изкуство, наука, история, български език и всичко свързано с духовното развитие на България, Европа и света.
Те са заинтересувани да научат най-новото, актуалното, непреходното, чрез мненията, текстовете, разсъжденията и гледните точки на хора на изкуството и културата, учени, публицисти и експерти. Те споделят семейни ценности, културни и духовни традиции на поколения българи в миналото и бъдещето на България.

Нашата визия за развитие през следващото десетилетие е обвързана с желанието на слушателите да слушат и „четат“ своята програма, както в ефира, така и по дигитален път чрез интернет и други технологии. Новите предизвикателства изискват непрекъснато динамизиране и обновяване на процесите при създаване на радиопродукцията, високи критерии за качество, достоверност и задъбоченост при подготовката и представянето на радиопредаванията – основните ценности на Програма „Христо Ботев“.


Редакции и екипи:

Снимка


Снимка


Редакция „Сутрешни предавания”

Снимка

Екип „Нашият ден”

  Снимка  

   Снимка     СнимкаСнимка

   Снимка      СнимкаСнимка

   Снимка      СнимкаСнимка

   Снимка     СнимкаСнимка

            

Редакция „Обедни предавания”

Снимка


Екип „Артефир“

Снимка

Снимка     Снимка     Снимка

Снимка    Снимка      Снимка

Снимка     Снимка     Снимка   
Снимка     Снимка


 Екип „Ефир Знание”

Снимка   

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка   

Снимка   СнимкаРедакция „Драматургични форми, вечерни и съботно-неделни предавания”

Снимка


Екип „Детското.БНР и Аларма“

Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка       


Екип „Съботно-неделни предавания“

Снимка

Снимка    Снимка           


Екип „Драматургични форми”

Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка 


Екип „Хумор и сатира”

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка       
Редакция „Музика”

Снимка


Екип „Класика”

Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка     


Екип „Фолклор”

Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

      

Екип „Забавна музика”

Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка   Снимка  Снимка

Снимка   Снимка     Снимка  

Снимка   Снимка       Направление „Звук и ефир”

Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка

Снимка    Снимка    Снимка     

Снимка    Снимка    Снимка


Редакция „Мултимедия, координация и извънстудийни проекти”

Снимка

 Снимка    СнимкаСнимка

Снимка    Снимка    Снимка 

Снимка