Композиторът Димитър Христов

Удостояване на проф. д. изк. Димитър Христов с титлата „Доктор хонорис кауза“ на НМА.
Снимка: nma.bg

Той си отиде някак неочаквано – в края на февруари 2017. Остави значително по обем и стойност творчество.
Ученик на Марин Големинов, той се развиваше по свой собствен път. Споделяше, че още като студент е мечтаел за дълги разгърнати музикални линии – контраст с лаконичното мислене на учителя си, когото високо ценеше. Измина дълъг и често противоречив творчески път. В началото – следвайки строгата академична форма – или поне създаващ впечатление за това. По-късно в творчеството му избуя една силно драматична линия с подчертан трагизъм.
Споделяше, че винаги се е стремял да запази лична позиция, да не принадлежи към нинакви течения. Затова в миналото т.н. традиционалисти го упрекваха в модернизъм, т.н. авангардисти – в традиционализъм.
А той беше Димитър Христов.
В предаването са използвани записи от „Златния фонд“ на БНР – на негови разсъждения за творческия му път, за музиката изобщо. Участва дългогодишната изпълнителка на обширното му клавирно творчество, проф. Ганка Неделчева.

вторник, 11 април, от 19.20 часа