Йерусалим – светият град

Йерусалим
Снимка: Pixabay

Заедно с Екатерина Дамянова, доцент по Библейска археология и Библейска история в катедра Библеистика на Богословския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски" на Велика събота ще говорим за града, който припознават като свой и трите монотеистични религии.