Славянски имена на селища в Германия

Славянски имена на градове на географската карта на Германия.

Някои от големите градове в източната част на Германия носят славянски по произход имена. Част от тях лесно се разпознават, други са силно изменени в немския си вариант. От какви славянски думи идват имената Любек, Чортау, Росток, Шверин, Берлин, Лайпциг, Цитау, Гьорлиц, Грац и други селища и откога се ползват по немскоезичните земи разказва проф. Борис Парашкевов. На вниманието особено на преводачите – наименованията на немалко градове и географски обекти в славянски и други европейски държави на немски звучат в доста променен вид - Лемберг за Лвов, Брюн за Бърно, Пресбург за Братислава, Аграм – Загреб, Еч – Адидже, Молдау – Вълтава и т.н. По правило при превод би трябвало те да се пренесат във варианта, ползван от местното население, но и тук има изключения – португалската столица Лижбоа наричаме Лисабон, както е в немския, а датската Кьобмхаун – Копенхаген.
• Езикови справки по радиото: „възмезден“, „флашмоб“.
• Забравени думи: незаслужено излезли от речника на съвременните българи хубави, точни и ярки думи и изрази.