„Лазарица” от Йордан Радичков

Текст - безвремие

Автор:
Снимка: Даниела Манолова
Радиотеатърът изпраща 2017 г. с „Лазарица” от Йордан Радичков – радиовариант по постановката на Държавния сатиричен театър. Записът е направен през 1978 г. и оттогава до днес той звучи величествено. Участват трима колоси: авторът на пиесата - Йордан Радичков, режисьорът на постановката - Младен Киселов и изпълнителят на Лазар - Григор Вачков. Комбинацията от свръхталанти е създала текст-безвремие, който тръгва от дребния факт, че Лазар не може да слезе от едно дърво, под което го дебне злото му куче, за да стигне до всеобхватния мащаб на цял човешки живот - изрисуван по Радичковски, изрежисиран по Киселовски и изигран по Вачковски. Случват се такива театрални празници, сякаш целунати от Бога. Нямат граници във времето и пространството. Вечни са. Благодарни сме, че Златният фонд на БНР ги съхранява. И се надявам, че ви убедих, че ще слушате празничен спектакъл.

неделя, 31 декември от 16 часа