Спомен за Киприана Беливанова

Тя беше сред емблематичните личности в нашата музикална култура. Изследовател, педагог, популяризатор на музиката – като лектор – в медиите и по различни форуми; музиколог с подчертан усет за изкуството на ХХ столетие – Киприана Беливанова откриваше сякаш за света културата, от която, както беше споменала в едно интервю, българският музикант съзнателно се предпазва – националната музика, особено оная, която по никакъв начин не се вписваше в официалната ценностна система.

В предаването участват музикалната редакторка Димитрина Досева и актрисата Мара Чапанова. Ще прозвучат фрагменти от интервюта на Киприана Баливанова, както и нейни радиопредавания за творби на Константин Илиев и Лазар Николов.

вторник, 19 декември, 19.20 часа