Радиоенциклопедия „История на висшето образование в България”: УНСС: Духът прави силата

Университета за национално и световно стопанство
Снимка: УНСС

„Духът прави силата” е мотото, което стои под логото на Университета за национално и световно стопанство. Това е и девизът на първооснователите на Свободния университет – първият в страната бизнес-университет. Кои са първооснователите, как се развива университетът през годините  - за всичко това  разказват неговият ректор проф. д.ик.н.  Стати Статев и  доц. д-р Лиляна Велева – от секция „Стопанска история” към катедра „Политическа икономия”.