Кой (с) кого или взаимодействието между езиците

Явлението нито е ново, нито е завършено – когато народи, етноси и други общности, говорещи различни езици, се срещат, общуват или съжителстват под каквато и да е форма, езиците им също си взаимодействат. Както при човешките и културните контакти, и в отношенията между езиците рядко има пълно равноправие и взаимна заменяемост. Един е майчин или първи, друг е официален, трети може да е смесен, четвърти да съчетава елементи от няколко говора, за да служи на общуването и т.н. Във все по-пъстрия и подвижен съвременен свят въпросът за взаимния обмен и влияние между културите и езиците става все по-важен. Кои са съществуващите варианти на междуезикови контакти и кои от тях са най-активни в момента – за това разговаряме с доц. Екатерина Търпоманова и доц. Георги Жечев от СУ.
• Езикови справки по радиото: „сърдя се на мене си“?
• Забравете тази дума: от кои думи и съчетания можем да се лишим, за да бъде речта ни точна и стилна.