Нова стихосбирка от Мирослав Христов - „Как ще посрещнем дъжда“

Мирослав Христов и най-новата му стихосбирка
Снимка: личен архив
Илко Димитров за книгата: „В третата стихосбирка на Мирослав Христов поетичните ситуации са поставени в контекста на интелектуалното им осмисляне, а чрез него, и това е особено ценно в тази книга, в отправяне на духовни послания, които въздействат директно, откриват веднага целта си. Въпреки духовната си наситеност тази поезия не е умозрителна, не е назидателна, тя страни от дефинитивността и декларативността, като се стреми и успява да въздейства чрез цветната и звучна енергия на изразите, чрез стихията на парадокса.“