За застрояването на незастроената България

Снимка: БГНЕС

Обръщаме внимание на народните представители, че земята под стъпките на стълбовете и сградите на станциите е невъзможно да отговаря на характеристиките за горска територия, и че строежът на писти е свързан със значими земно-изкопни работи и трайно увреждане на горската територия, и е нещо съвсем различно от само ползването на една горска територия за пързаляне през зимата, затова е необходимо за тези строежи да се извърши както промяна на предназначението на територията, така и да се направят предвиждания за тях в областни планове за развитие на горските територии. Регулации, които се отменят с предложените промени в Закона за горите. С тези предложения не само се спестяват значителни средства на инвеститорите, но и се създават рискове за населението и околната среда от неотчитането на последствията за горските територии от тези строежи. Последствия, които може да включват ерозия, свлачища, поройни наводнения и намаляване на дебита на местни водоизточници в сухите месеци.
Обръщаме внимание на народните представители, че земеделската земя е национално богатство, което трябва да се ползва само за земеделски цели. Тя е ограничен ресурс, който гарантира в дългосрочен план продоволствената сигурност на страната. Макар към днешния момент да ни се струва, че разполагаме с повече отколкото ни е необходимо при намаляващото население на България, в глобален план това е все по-ценен ресурс предвид увеличаването на населението на земята и кризите и катаклизмите, свързани с човешката дейност и измененията в климата.


Тези думи са част от призива на протеста срещу законовите промени, пoдкрепящи застрояването на земеделските земи и строителството на писти и ски съоръжения в горските територии, планиран за 13 февруари.

За причините за протеста, за пътя на законодателните решения и за възможния ефект от реализирането им в „Нашият ден” говорим с гражданина Димитър Кацов, който насочи погледа на обществото към темата.  
 
Повече чуйте в звуковия файл.