Клас = екип?

Последното международно изследване PISA показва, че българските деветокласници нямат умения за работа в екип
Снимка: Pixabay

Не, ако трябва да отговорим с една дума. Разликите са съществени – екипът има обща цел, членовете му имат роля в групата, различна от социалните ни роли, те получават и дават подкрепа на останалите и разчитат на обратна връзка, коректив за решенията и действията. Екип в класа се изгражда с обучение, тренинги и не на последно място с примера за екипна работа на учителите. За съжаление резултатите от последното международно изследване PISA показват, че българските деветокласници нямат умения за работа в екип. Само 2% от тях са в състояние да решат най-сложните задачи, изискващи високо равнище на сътрудничество, умения за преодоляване на разногласия, за проследяване напредъка на екипа и определянето на стъпки за постигане на крайния резултат. Проблемът не в ниския процент и незавидното място в класацията, а в огромния неизползван потенциал на младите хора за справяне с изискванията на бързо развиващата се технологична и обществена среда. Екипната работа в училище изключително много повишава мотивацията на децата, стимулира инициативата и поемането на лична отговорност, насърчава обективната им оценка и самооценка за приноса в изпълнението на задачите. Това показва опитът от дългогодишната работа с учители и ученици на психолога Теодор Карайончев, гост в рубриката „Всичко за образованието“.