Клас = екип?

Последното международно изследване PISA показва, че българските деветокласници нямат умения за работа в екип
Снимка: Pixabay

Не, ако трябва да отговорим с една дума. Разликите са съществени – екипът има обща цел, членовете му имат роля в групата, различна от социалните ни роли, те получават и дават подкрепа на останалите и разчитат на обратна връзка, коректив за решенията и действията. Екип в класа се изгражда с обучение, тренинги и не на последно място с примера за екипна работа на учителите. За съжаление резултатите от последното международно изследване PISA показват, че българските деветокласници нямат умения за работа в екип. Само 2% от тях са в състояние да решат най-сложните задачи, изискващи високо равнище на сътрудничество, умения за преодоляване на разногласия, за проследяване напредъка на екипа и определянето на стъпки за постигане на крайния резултат. Проблемът не в ниския процент и незавидното място в класацията, а в огромния неизползван потенциал на младите хора за справяне с изискванията на бързо развиващата се технологична и обществена среда. Екипната работа в училище изключително много повишава мотивацията на децата, стимулира инициативата и поемането на лична отговорност, насърчава обективната им оценка и самооценка за приноса в изпълнението на задачите. Това показва опитът от дългогодишната работа с учители и ученици на психолога Теодор Карайончев, гост в рубриката „Всичко за образованието“.


ВИЖТЕ ОЩЕ

Учителят Чавдар Тошков за доверието, което гради личности

Той е единият от наградените тази година от гражданската формация „Тийчинг алфа“ за смелостта да излиза от рамките на методическите стереотипи и да развива у учениците си умения за критично мислене и анализ. Не приема понятието „иновативни методи“, защото още в началото на учителската си кариера преди три десетилетия е разбрал, че по-важна от всички..

публикувано на 16.11.18 в 10:05

Тайнственият живот на бактериите

Техният брой в нас е доста повече от общия брой клетки, от които се състоят телата ни. Откривани са под арктическия лед и в термалните извори на Йелоустоунския парк при температура, близка до температурата на кипене, а има и такива, за които ръждата, петролът и радиацията са се превърнали почти в лакомства. Отгоре на всичко са рекордьори по..

публикувано на 15.11.18 в 17:05

Тялото като послание и провокация

За култа към човешкото тяло през различни епохи е писано и говорено много, но в наши дни този култ добива все по-обсебващи, екзалтирани, понякога дори маниакални варианти – при това далеч не става дума само за преклонение пред красотата, младостта, едната суета или любими пристрастия. Изразът „телесна модификация“ вече трайно навлиза не само в речника на..

публикувано на 15.11.18 в 12:25
Даниела Стоева

Кюстендил – поглед към туризма отвътре и отвън

Как хората от Кюстендил виждат възможностите на града и региона  за целогодишен туризъм „отвътре“, като постоянни обитатели?  И как оценяват тези дадености специалистите от туристическия отрасъл с професионален поглед „отвън“? За подобно „сверяване на  часовниците“ заслуга има Шестата работна среща между бизнеса и местната власт, организирана от..

публикувано на 15.11.18 в 11:25

Премълчаната история на Атлантида

Темата на предаването е отвъд въпросите защо, кога и как изчезна Атлантида и не става дума за историята на Атлантите, а по-скоро за метафора, която ни отпраща назад към Сътворението. Появата на цивилизацията ни се свързва с остров, изчезнал след катаклизъм и потънал в морето. „Някой“ силно е желаел да приемем, че причината за появата на цивилизация, тук..

публикувано на 14.11.18 в 17:20