Еврика! Успешни българи: Филип Филипов

Филип Филипов е носител на приз „Млад мениджър“ на фондация Еврика

Филип Филипов ръководи софийския офис на международна фирма за сравняване на цени и условия за полети, хотели и коли под наем по цял свят. Пътят му започва от родното Хасково. Образованието, а после и деловият живот, го отвеждат в Харвард, Ню Йорк, Сингапур и на още много други места. Пътува непрекъснато и затова програмата му е изключително динамична, но това му позволява да се среща с различни културни, организационни и лидерски модели. Какво взима от философията и бизнес-поведението на европейските, американските и азиатските школи? Върху какви принципи изгражда общуването със своя екип и с останалите колеги? Какво означава за него „да си добър мениджър“ и каква е цената на успеха?