Обърната класна стая? – въпрос на гледна точка

Обърната или огледална класна стая е модел на обучение, при който местата и начините за преподаване са разменени
Снимка: Pexels

Обърната е според традиционния класно-урочен модел. Ако обаче тръгнем от нашия днешен свят, изобилстващ от леснодостъпна информация и от нашите деца, от рождение на „ти“ с технологиите, ще излезе, че си е здраво стъпила на краката. Обърната или огледална класна стая е наименованието на модел на обучение, при който местата и начините за преподаване и затвърждаване на наученото са разменени. Учениците предварително сами у дома се запознават с темата по материали, подготвени от учителя, или от препоръчан от него източник, а в клас обсъждат наученото, упражняват се и го разширяват. Моделът на практика осъществява това, което от години се прокламира като добри намерения за развитие на училището. Учителят излиза от ролята на лектор, а учениците – от ролята на пасивни слушатели, учителят е този, който насочва, коригира, обогатява наученото от децата, те пък се свикват да търсят информация, да я споделят с другите, да дискутират, да убеждават или да приемат друга гледна точка. За пълноценното функциониране на метода не е необходимо той да се прилага във всеки учебен час. Нужно е обаче децата да се научат да използват електронните устройства не само за забавление, а и за работа, учителите да получат необходимите умения и инструменти за организиране на такива уроци, да имат подкрепа и обратна връзка от колегите си. Големият световен образователен портал за безплатни уроци и упражнения „Кан академия“ е един от източниците за учебна информация, а българското сдружение „Образование без раници“ си е поставило задача да преведе и адаптира материалите, за да бъдат те достъпни за всички български ученици и учители. Сдружението организира и обучения на учители за работа в обърната класна стая, разказва в рубриката „Всичко за образованието“ Иван Господинов, председател на УС на „Образование без раници“.