Михаил Колони, неизвестният възрожденец

Изглед от Варна в края на ХІХ век.
Снимка: wikimedia.org

Михаил Колони (1817-1893) е сред българските възрожденци, малко познати на широката публика. А неговият жизнен път е забележителен: в Букурещ - след завършване на гръцкото училище, става възпитател на синовете на румънския княз Гика, заминава след това за Франция, където е участник в Париж в революцията от 1848 г. (наречена „Пролетта на народите”), след завръщането си е член на „Добродетелна дружина” и подпомага преминаването на четите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа в пределите на Османската империя през 1868 г.

След Освобождението живее във Варна и два пъти е избиран за кмет на града. Именно Михаил Колони е човекът, поставил началото на развитието на Варна като курортен център и модерен европейски град. Изобщо личност, незаслужено забравена, което компенсираме с излъчването на документалната новела за живота на възрожденеца „От Сен Антоан до Гюргево”.

Слушайте я!