Инженер-проектантът на пречиствателни станции Жени Гунева твори красиви вълшебства от стъкло

Снимка: Росица Михова

Стъклото е открито от финикийците преди повече от 5000 години. Да, от същите онези изобретатели на финикийските разплащателни знаци, които още в древността са разбрали, че не всичко в живота е прагматизъм и пари. Има нужда и от изкуство. Макар че технологиите за производство на стъкло силно са напреднали, онзи вечен копнеж по красивото и изящното е все така непроменен. Той продължава да вълнува човешкия дух, кара го да търси и да се взира във формите, багрите, светлината, да замира, омагьосан от крехката нежност на художествените творби.

Снимка

Как Жени стига до своя избор на хоби да изработва художествени изделия от стъкло? Какво я вълнува, от какво се мотивира? Лесно или трудно усвоява умението да бъде търпелива с този толкова деликатен материал? Какви други, не само артистични, уроци ѝ дава контактът със стъклените вълшебства, които създава?