За голямата пречка, наречена природен парк „Странджа“

Мързевски дол край село Кондолово, резервата "Силкосия"
Снимка: Wikipedia

В Странджа се намира първият природен резерват у нас – „Силкосия“. Създаден през 1933 година. Тогава указът е бил царски.
Шестдесет и две години по-късно на територията планината се обособява природен парк. Заповедта е на Министерския съвет. С всичките произтичащи от това ограничения при добив на дървесина, пътно, жилищно, ваканционно строителство и т.н. Оттогава допреди четири години директор там беше Стефан Златаров. Той успя да събори незаконни летни вили и цял крайморски комплекс до Варвара, да защити дюни по южното Черноморие и да намали безразборното сечене на малкото останали ценни дървесни видове, както се казва по книгите. Основно тукашният дъб. Уволниха го.
Преди единадесет месеца инж. Златаров спечели нов конкурс на Изпълнителната агенция по горите и отново стана директор на природен парк „Странджа”. По негови сигнали прокуратурата се зае с незаконното изсичане в защитения район. Наред с това дирекцията на парка е единствената държавна институция, която на заседание на Висшия експертен съвет гласува против новия общ устройствен план на община Царево. Той предвижда още по-сериозно застрояване на Южното Черноморие. (чуйте още по темата в звуковия файл)