Семейството е знак за успех

Щастливата и успешна връзка между двама предполага сила и компромиси, докато смъртта ги раздели

Отляво надясно: Андрей Ганев, водещата Мария Мира Христова и Даниел Троев в студиото
Снимка: Грациела Ингелска

В Международния ден на семейството попитахме: има ли криза в съвременния семеен модел, каква е най-честата причина за разпада на едно семейство днес и до каква степен хроничният стрес унищожава взаимоотношенията между съпрузи, партньори и поколения под един покрив и с обща кръв; как се преминава заедно през трудностите?
Коментарите оставихме на психолозите Даниел Троев и Андрей Ганев, които погледнаха към съществените различия в настройките и психиката на мъжете и жените в семейството, към причините за създаването на едно семейство и платформата, която го крепи, както и към терапиите, които могат да помогнат да съхраним семейството си. Такава е инициативата на Института за ОИДА терапия, който предлага 21-дневен процес за справяне с трудности като стрес, тревожни и депресивни състояния. В рамките на три седмици се прилагат практики, представени в интерактивен наръчник.
Международният ден на семейството е обявен през 1993 г. от Генералната асамблея на ООН с решение на Общото събрание на ООН от 20 септември 1993 г. С този ден се цели привличане на общественото внимание към семейството, което днес е напълно възможно да бъде и щастливо съчетание от минимум двама души, които се обичат и подкрепят.Успешен ли е моделът на приемното семейство днес и кои са децата, които откриват своя постоянен дом в приемни семейства и как започват нов живот? – отговор на този и други въпроси от Мариана Тасева, ръководител Център по приемна грижа на фондация „За Нашите деца“.