Срещата между бизнеса и науката

Снимка: БГНЕС

Много малък процент от 17 000 тона родни билки, които се берат годишно остават у нас, защото няма достатъчно българско производство. Малките фирми нямат ресурс, за да правят разработки, затова на помощ идват учените от БАН. Проф. Владимир Димитров е ръководител на проекта за Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“. Проблемът ще намери решение с изграждането на център за близо 24 млн. лв, в който специалисти ще работят за това билките да се преработват в България.
От хилядолетия растенията са използвани и като източник на ефективни средства за лечение на много заболявания. Днес между 25% и 50% от продаваните лекарства дължат своя произход на естествените природни продукти. Растенията като цяло са незаменим източник на природни съединения, които са широко използвани за подпомагане на здравето на хората. Химичните вещества, съдържащи се в растенията и използвани като терапевтични средства, до голяма степен са вторични метаболити, които са получени биосинтетично от първичните растителни метаболити, и не участват пряко в растежа, развитието, или размножаването на растенията. Растения са източник на разнообразни биологично активни молекули с все още неизвестна структура, чиито потенциал като лечебни и подпомагащи здравето вещества предстои да бъде изследван.

Повече по тези идеи и проблеми чуйте в звуковия файл от проф. дхн. Владимир Димитров