За „Речник на народната духовна култура на българите“ и запазените символи

Трябва да обясним още в началото – в „Речник на народната духовна култура на българите“ акцентът не е върху самите думи, а върху колективните образи на предметите.

Затова говорим не само за вкуса на старите и забравени думи, но и за символите, които остават.

Разгръщаме „Речник на народната духовна култура на българите“ заедно с проф. Мария Китанова от Института за български език към БАН.