За първи път на български четем Сали Башота

Снимка: salibashota.net

Сали Башота (1959) е известен поет на Косово. Превеждан е на много езици, има литературни награди. Член е на ПЕН центъра на родината си. Бил е главен редактор на литературното списание „Нов живот“, ръководил е катедрата по албанска литература на Филологическия факултет, директор е на Националната университетска библиотека на Косово. Освен поезия, пише и литературна критика. Книгата със стихове „Прокълната красота“ излиза за първи път на български в превод на Деница Велева. За неговата поезия доц. д-р Русана Бейлери от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ пише: „Ураганът от събития и факти е отразен през двойно огледало: чрез индивидуалните възприятия на техния чувствителен съвременник и чрез рафинираното им преработване в символиката на колективно разпознаваеми поетични образи.“