Образование в Двореца

Снимка: Венета Павлова

Покрай богатата културна програма и очарованието на Двореца в Балчик може да пропуснем една не по-малко важна функция на културния център. В него от години се провеждат ученически стажове, пленери, доброволчески практики, майсторски класове и други дейности, свързани с образованието на младите. Става въпрос не за отделни прояви, а за планирана програма, договори и съвместни проекти с учебни заведения от страната и чужбина, които вече са традиция. Според директорката на Двореца Жени Михайлова ползата е и за двете страни – учениците и студентите черпят вдъхновение от архитектурните, природните и историческите дадености на мястото, потапят се в атмосферата на епохата, общуват с изявени специалисти и творци, а културният център се оживява от тяхното присъствие и свеж поглед към старината, непрекъснато се информира за възможностите на новите технологии и приложения, с които те предпочитат да боравят, обогатява колекциите си с техни произведения, печели приятели и може би бъдещи сътрудници.