Гимнастика за сивите клетчици с „Криминалистите“

Любителите на криминалния жанр и заплетените случаи от всекидневието на следователите могат да си доставят удоволствието да проследят историята във втората книга от поредицата на доц. Людмил Георгиев – опитен криминалист и преподавател. Описаните престъпления са по истински случаи, имената на разследващите са реални, променени са само имената на селищата и на извършителите и жертвите на престъпленията. Оригиналното в книгите е, че читателят е поканен да се включи в разследването и да тества верността на изводите и хипотезите си чрез тест, приложени са и някои от класическите уреди на следователя като лупа и фенерче. Целта на автора е не просто да достави удоволствие на почитателите на криминалета, но и да им даде възможност да упражнят наблюдателността, пъргавината на ума, логическото си мислене. А младите, запленени от професията на следователя, могат да проверят доколко тя отговаря на представите им.