Християнство и ислям в ранното Средновековие

Доц. Алексей Кальонски, Митко Новков и доц. Александър Николов (отляво надясно) в студиото на програма „Христо Ботев”
Снимка: Росица Михова

СнимкаХристиянството и исляма по силата и на исторически, и на верски обстоятелства са две религии, непрестанно съприкосновяващи се една друга. И това става още от най-ранни времена, когато арабската инвазия откъсва от тогавашните християнски държави огромни територии – на изток Близкия изток и Магреба, на запад – Иберийския полуостров. Сред завладените земи е и Йерусалим – свещеният град, където е разпнат Иисус, което се превръща в повод за Първия кръстоносен поход през 1099 година. През 1187 г. обаче шейх Салах-ед-дин (Саладин) превзема отново града и това предизвиква множество съчинения на християнски автори, опитващи са да разберат същността на исляма и причините за неговите успехи. Доц. Александър Николов от ИФ на СУ превежда и събира пет от тези трактати – на Гийом от Триполи, Пиер Дюбоа, Гийом Адам, Псевдо-Брокард и Леодризио Кривели, във впечатляващ том – „От Акра до Константинопол: пет средновековни трактата за ислямско-християнските взаимоотношения“, който безспорно е скъпоценна научна придобивка и принос за българската историческа наука. И то не само, защото за пръв път в цялост се публикуват на български тези произведения заедно със стриктен научен апарат и компетентни коментари, но и защото през такива съчинения можем по-ясно и някак повече разбираемо да осъзнаем сблъсъците, но и сходствата между двете авраамически религии. Предаването „Премълчаната история“ прави точно това: през средновековните трактати разбира днешния ден с помощта на доц. Александър Николов и доц. Алексей Кальонски.