Колорит в събота или...

"Мога ли да се изпикая и на другата жаба?" Това е една от ключовите фрази, казани от героите на фичъра, който ще чуете в събота от 18.30. Тя обхваща не само централна ситуация в сюжета, но и цели директно в авторския маниер – просто се доближи до хората ненатрапчиво и нелешоядно и бъди добросъвестен подслушвач и кротък подстрекател в името на цeлостта и последователността на записаната случка. Документално студио представя Един ден, който промени живота ми от Таня Шахова и съм сигурна, че тези малки, фрагментарни и колоритни истории ще ви накарат да слушате с внимание какво ще стане по-нататък, защото искреността и изповедността в нейния минималистичен вариант са толкова рядко и ценно постижение на ежедневно претрупаното с гръмкост и свръхамбиции съвременно радио.
Таня си е свършила работата чудесно и един от тестовете за това е фактът, че 20 години след правенето на тези записи, те изглеждат точно толкова интригуващи и свежи, колкото и когато са правени. Документалната продукция е от 1998 г., времена, в които все още имаше изобилие на режисьорски труд в сградата на БНР, така че това е фичър с автор и режисьор, които, слава богу, работят в една посока.
Десислава Стоянова е режисьор и на много игрални постановки във фонда на Радиотеатъра и нейното умение да предаде вродената си деликатност на монтажното си творение тук е помогнала на онзи процес на изчистване и превръщане на теренния материал в лаконично-ценно повествование.
Колоритни герои с колоритен език и колоритни преживелици, които със сигурност ще предизвикат размисъл и задаване на въпроси към самия себе си. Един чудесен фичър отново в ефир.