Премълчаната история на едно истинско въстание

Валентин Стоичков, Борис Сандански, Ангел Джонев и Румен Леонидов в студиото на "Премълчаната история"
Снимка: Емил Николов

Наскоро отбелязахме 140-годишнината от Кресненско-Разложкото въстание, което в продължение на десетилетия стоеше в ъгъла на националния ни летопис и което е известно предимно на дипломираните историци. Каква е причината за това въстание да не знаем почти нищо, а да сме пренаситени с подбробности за Владайското, Септемврийското и Деветосептемврийското, първите две от които се оказаха не въстания, а братоубийствени метежи, а третото - дворцов преврат?

Какви исторически тайни крие този свободолюбив акт на въоръжена съпротива на македонските българи, останали да живеят извън освободеното Отечество? Каква е ролята на интелигенцията и духовенстото в Македония, въстанали срещувековния османски поробител? Каква е ролята на Русия, спечелено ли е било съдействието на руските власти в България?

Може ли български църковен деец и общественик да застане начело на организацията по подготовката на това въстание и дори да оспори разбиранията на авторитарния Стефан Стамболов, за тактиката на съзаклятието?

Кой е Натаил Охридски, защо името му не стои редом до най-значимите ни възрожденци, до обществено известните ни личности, пред които на всеки 2 юни скланяме признателно глави?

Защо години наред се премълчават действията на атамана Адам Калмиков и на поляка на руска служба майор Луис Войткеевич, кои са тези двама херои – авантюристи, провокатори или предатели?Защо Войткевич, заедно с Калмиков, организира убийството на войводата Стоян Карастоилов, който застава начело на военните действия?

Какви са били реалните мащаби на това въстание, обречено ли е било от самото му начало, както Априлското, или провалът му в онзи исторически момент е бил изгоден за всички велики сили?

На тези и други въпроси отговорят участниците в това предаване. Гости в студиото са: Валентин Стоичков, заместник-кмет на община Кресна, Борис Сандански, краевед, с издадени десетки книги за Кресна и региона, както и доц. Ангел Джонев, историк и изследовател на Кресненско-Разложкото въстание, а също така в разговора се включват и проф. Лизбет Любенова, и писателят Владимир Каперски от Благоевград.